Diğer Erkinlikler

Üye Olduğum Dernekler

  • ICF Uluslararası Koçluk Derneği
  • 118 YUluslarararası Lıons Kazasker Lıons Derneği Kurucu Başkanı
  • Dusod-Dünyaya İnsana Saygı ve Olanak ve Destek Derneği Kurucu Başkanı
  • İstanbul Sakatlar Derneği
  • Yazarlar Sendikası
  • Genclik Yayınları Derneği